VIII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU

VIII. ULUSLARARASI DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU

Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri

(Birlikte Varız)

14 Mayıs 2017, Sancaktepe-İstanbul

 

YECDER (Yunus Emre Camii Eğitim ve Kültür Derneği) olarak organize ettiğimiz “Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu”nun sekizincisi bu yıl İstanbul Sancaktepe’de düzenlenecektir. Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri” konulu uluslararası sempozyum, Sancaktepe Belediyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sancaktepe İlçe Müftülüğü, Medeniyet Yolcuları Vakfı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliği ile 14 Mayıs 2017 tarihirinde gerçekleştirilecektir.

Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve çalışmalar yapanları bir araya getirerek, katılımcılar arasında bilgi alışverişi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede birlik ve beraberliğe dair sözü olan akademisyen, eğitimci, uygulayıcı, düşünce insanlarını ve gönüllüleri sempozyumumuza davet ediyoruz.

Sempozyum, “Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri” ana konusu çerçevesinde teorik değerlendirmeler, yapılmış veya yapılmakta olan alan araştırmaları, projeler, konu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri içeren sunumlara açıktır. Bu sempozyumun, Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlilerinin fonksiyonu gibi birçok konuda alana katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

 

SEMPOZYUMDA SUNULABİLECEK ÖRNEK KONULAR

Tema: Birlik ve Beraberliğin Oluşumunda Cami ve Din Görevlileri (Birlikte Varız)

 

Birlik ve Beraberlikte:

 1. Kavramların rolü
 2. Mekânların rolü
 3. Tarihte birlik ve beraberlik örnekleri
 4. Kuran ve sünnette birlik ve beraberlik
 5. İslam dünyasında birlik ve beraberliği tehdit eden unsurlar, yapılar ve örgütler
 6. Felsefi ve tasavvufi düşüncelerin etkileri
 7. Eğitim politikalarının rolü
 8. Tarihte birlik ve beraberliği sağlayan şahsiyetler
 9. Yönetim anlayışının rolü
 10. Coğrafi sınırlar ve gönül coğrafyamız
 11. Ekonomik faktörlerin rolü
 12. Dış politika/uluslararası ilişkilerin rolü
 13. Sanatsal faaliyetlerin rolü
 14. Aydınlar, akademisyenler ve kanaat önderlerinin rolü
 15. 15 Temmuz darbe kalkışmasını önlemede okunan salalar ve din görevlilerinin rolü
 16. Siyasilerin tutumu ve üslubu
 17. Sivil toplum kuruluşlarının rolü
 18. Medyanın (yazılı, görsel ve sosyal) rolü
 19. Dua ve ibadetlerin rolü
 20. Yukarıdaki başlıkların dışında, temaya uygun olarak yazılan tebliğler gönderilebilir.

 

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI

·Sempozyum Dili Türkçe’dir.

· Sempozyum ulusal ve uluslararası başvurulara açıktır.

· Sempozyumda bildirilerin sunumu 20 dakikadır. Bildiri özeti kabul edilen tebliğcilerin sunum metinlerini bu süreye göre yazmaları gereklidir. Yayın metni ise daha uzun tutulabilir. Özet başvurusu kabul edilen tebliğcilerden sunum metni ile yayın metni istenecektir.

 • Sempozyumda, belirlenen tarihler arasında gönderilen ve kurul tarafından kabul edilen tebliğlerin sunumu yapılacaktır.
 • Salonda sunulacak sempozyum sunumları görsel olarak da zenginleştirilmiş şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sempozyum iş ve işleyişi Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından takip edilecektir. İletişimi bu kurulun Sekreteryası sağlayacaktır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sempozyuma, bu alanda faaliyet gösteren resmi ya da fahri Din Görevlileri; Müftü, Vâiz, İmam Hatip, Müezzin-Kayyım, Kur’an Kursu Öğreticileri ile Akademisyenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İHL Meslek Dersleri Öğretmenleri, Vakıf ve Derneklerde veya müstakil olarak çalışma yapan gönüllüler başvurabilir.

 

YOL VE KONAKLAMA

 Sempozyuma şehir dışından katılacak tebliğcilerin bilet ücretleri ve konaklama (1 gece)  masrafları organizasyonu yapan kurum tarafından karşılanacaktır. 

SEMPOZYUM KURULLARI

Sempozyum Bilim ve Hakem Kurulu

No Ad SoyAd
Kurum

Görevi

1

İsmail

ERDEM Sancaktepe Belediyesi

Belediye Başkanı

2 Prof.Dr.Ahmet BOSTANCI Sakarya Üniversitesi

Dekanı

3 Prof.Dr.Ahmet KOÇ Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

4 Prof.Dr.Ali AKPINAR Diyanet İşleri Bakanlığı

Konya İl Müdürlüğü

5 Prof.Dr.Bedri GENCER Yıldız Üniversitesi

Sosyolog

6 Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY Sakarya Üniversitesi

Öğretim Üyesi

7 Prof.Dr.Hasan AYIK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Öğretim Üyesi

8 Prof.Dr.Hasan KESKİN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öğretim Üyesi

9 Prof.Dr.İsmail DEMİR Erzurum Atatürk Üniversditesi

Öğretim Üyesi

10 Prof.Dr.Mehmet DAĞ Atatürk Üniversitesi

Öğretim Üyesi

11 Prof.Dr.Musa BİLGİZ Atatürk Üniversitesi

Öğretim Üyesi

12 Prof.Dr.Osman GÜRBÜZ Atatürk Üniversitesi

Öğretim Üyesi

13 Prof.Dr.Ömer KARA Atatürk Üniversitesi

Öğretim Üyesi

14 Prof.Dr.Abdullah KAHRAMAN Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

15 Doç.Dr.Abdurrahman CANDAN DİB Din İşleri Yüksek Kurulu

Uzman

16 Do.Dr.Recep YILDIZ Yalova Üniversitesi İktisat Fakültesi

Öğretim Üyesi

17 Doç.Dr.Mehmet AKBAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi

Öğretim Üyesi

18 Doç.Dr.Abd-elraheem Al-shareef Zerga Üniversitesi

Öğretim Üyesi

19 Yrd.Doç.Dr.Abdulkadir TEKİN Sinop Üniversitesi

Dekan Yardımcısı

20 Yrd.Doç.Dr.Abdullah İNCE Sakarya Üniversitesi

Öğretim Üyesi

21 Yrd.Doç.Dr.Behlül DÜZENLİ Yalova Üniversitesi

Öğretim Üyesi

22 Yrd.Doç.Dr.İbrahim Hakan KARATAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Öğretim Üyesi

23 Yrd.Doç.Dr.Mustafa BAŞKONAK Karmanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Öğretim Üyesi

24 Yrd.Doç.Dr.Mustafa GENÇ Sütçü İmam Üniversitesi

Öğretim Üyesi

25 Yrd.Doç.Dr.Taha NAS Mardin Artuklu Üniversitesi

Öğretim Üyesi

26 Yrd.Doç.Dr.Yakup YÜKSEL Tekirdağ Üniversitesi

Öğretim Üyesi

27 Yrd.Doç.Dr.Veysel AKKAYA Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

28 Dr.Adem AYGÜN

Professur für Islamische Theologie und 

ihre Didaktik

29 Dr.İhsan İLHAN Diyanet İşleri Bakanlığı

Keçiören İlçe 

Müftüsü

30 Dr.Ali souli   Zeytuniye Üniversitesi

Öğretim Üyesi

31 Dr.Heda Braiki   Manar Üniversitesi

Öğretim Üyesi

32 Dr.Abdulhakim el babiri Duhok Üniversitesi

Öğretim Üyesi

33 Dr.Hakim hoşnaw Salahuddin Üniversitesi

Öğretim Üyesi

34 Dr.Mahmud zimnakoi Salahuddin Üniversitesi

Öğretim Üyesi

35 Yusuf Doğan Diyanet İşleri Bakanlığı

Kocaeli İl Müftüsü

36 Gökhan YILMAZ Yunus Emre Cami Derneği

YK Başkanı

37 Halit BEKİROĞLU ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

Genel Başkanı

38 Yrd.Doc.Dr.Umut KAYA Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
39 Prof.Dr.Kemal YILDIZ Marmara Üniversitesi

Öğretim Üyesi

       

Sempozyum Düzenleme Kurulu

No Ad SoyAd  
1 MEHMET GENÇ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

2 MEHMET KESKİN

İMAM-HATİP

3 A.HAMİT KAYGISIZ

BASIN VE YAYIN MÜDÜRÜ

4 MEHMET EMİN YAVUZ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ

5 YRD.DOÇ.DR UMUT KAYA

MARMARA ÜNİV.İLAHİYAT FAK.ÖĞRETİM ÜYESİ

6 ZEKİ BAKIRCIOĞLU

VAİZ

7 EROL NAYIR

İMAM-HATİP

8 YAKUP KARA

MARMARA ÜNİV.İLAHİYAT FAK.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

9 KADRİYE BAYRAKTAR

MUTLU EVLER KOORDİNATÖRÜ

10 TEVHİDE KAHRAMAN

PSİKOLOG

11 MEHMET ALİ KILIÇ

EĞİTİMCİ

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Sempozyum Tebliğ Özetlerinin Teslimi                                               31 Mart 2017

Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması ve Programın İlanı                    7 Nisan 2017

Tebliğ Son Metinlerinin ve Sunumlarının Teslimi                                28 Nisan 2017

Sempozyum Tarihi                                                                             14 Mayıs 2017

Afişi Görmek İçin Tıklayınız

 

SEKRETERYA

Mehmet Ali Kılıç

0533 129 87 26

02166211757 

info@yecder.org

FORM'A GİT