Başkandan Mesaj

Mü’minleri toplayan, bir araya getiren birleştiren manasına gelen cami, hayatın merkezidir.Bilindiği gibi cami, Asr-ı Saâdetten başlayarak 14 asır, bütün İslam diyarlarında, Müslümanların ibadet, ilim ve meşveret durağı olmuştur. İbadet için toplanan cemaat, din ilmini orada öğrenir, dünya işlerini de orada görür çözümlerdi.Müslümanların hayatında cami, çok fonksiyonlu işlem gören bir dini müessese haline gelmiştir.

Camiler İslam geleneğinde ibadet yerleri olmanın yanında cemaatin bir araya geldiği, tanıştığı, toplumsal ve dini meselelerin görüşüldüğü, İslam mensuplarının hayatlarının merkezinde olan kurumlardır.Peygamber Efendimiz Medine de toplumun inşasına mescit yaparak başlamış, sonraki dönemlerde camiler külliyeler şekilde yapılmış ve 20. Yüzyılın başlarına kadar toplumumuzda merkez konumunu korumuştur.

Camimiz bu amaçla anaokulundan, etüt merkezine, spor salonundan cami içi eğitimlere, aşevinden halk eğitim kurslarına, seminerden sempozyuma, yardım kampanyalarından ulusal gezilere ve platformlardan eğitim meteryalleri hazırlamaya gibi boşluk oluşan tüm alanlarda hizmet üretmeye ve etrafını aydınlatmaya çalışmaktadır.Yaptığı bu çalışmalarla diğer camilere örnek olmaya ve üzerimize serilen ölü toprağın kaldırılması için çaba harcamaktadır.