Organizasyonlarimiz

Bir doktor tıp alanında, bir öğretmen eğitim öğretim alanındaki, bir mühendis kendi alanındaki gelişmeleri takip etmek durumundadır. Aksi takdirde zamanın ihtiyaçlarına cevap vermesi ve yenilikler yapması mümkün olmaz. Sempozyum, çalıştay, kongre, konferans vb. toplantı ve buluşmalar, bilimsel ilerleme açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Din alanında da bu bir kural olarak geçerlidir. Din eğitimi ve öğretimi yapan cami görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, akademisyenler, öğretmenler, müftü ve vâizler için de yapılan çalışma ve uygulamaların paylaşılması, farklılıklardan haberdar olunması gereği vardır. Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından kitlelere yönelik düzenlenen faaliyetlerimiz sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, vb. dir.