YECDER

unus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak hayırseverler tarafından kurulan Cami Derneği, Yunus Emre Camii'nin ilk halinden günümüzdeki haline dönüşmesinde öncülük etmiş ve günümüzde yapılan çalışmaların temellerini atmıştır. 

Zaman içerisinde sosyal şartların da değişmesiyle ve gelişmelerin getirdiği yeniliklerle derneğin tüzüğü de değiştirilmiş, cami derneğinin adı "Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği" olarak değiştirilmiştir.

Yunus Emre Camii’nin yapılmasında cami imam-hatibiyle birlikte çaba sarf eden gönüllü üyelerden oluşan Cami Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği YECDER, içerisine eğitim camiasından, çeşitli mesleklerden, emekli ya da çalışan kimseleri de almak, onların bilgi, deneyim ve farklı bakış açılarından yararlanmak sûretiyle bir çok çalışmaya imza atmış, özellikle eğitim alanındaki çalışmaları ile ön plana çıkmıştır. Böylelikle cami, örnek hizmetler sergilemeye başlamış, çevresinde birleşen ve her alanda hizmet eden gönüllülerin kendine özgü ve takım halindeki çalışmalarıyla kendisini fark ettirmiş ve gerçek mânâda bir hizmet kurumu haline gelmiştir.